bg-pagehero-11.jpg

De cursus Management Assistant op MBO-niveau is in tegenstelling tot Telefonist/Receptionist en Secretaresse geen cursus die geheel op het aanleren van vaardigheden is gericht. De nadruk ligt veel op de theorie. De cursus richt zich op mensen die de vaardigheden beheersen en nu verder willen gaan in hun carrière. Om als management assistent te kunnen functioneren moet u leren meedenken met het management. Dit is dan ook de voornaamste doelstelling van deze cursus. Met vakken als Management, Marketing en PR/Bedrijfscommunicatie krijgt u inzicht in managementzaken en worden uw inzichten in de bedrijfsprocessen verbreed. 

STUDIEPROGRAMMA

De cursus Management Assistant op MBO-niveau bestaat uit de volgende zes modulen:

1. Office Management
2. Management
3. Marketing
4. PR/Bedrijfscommunicatie
5. Vergader- en presentatietechniek
6. Nederlandse Bedrijfscorrespondentie 

Office Management

Karakteristieken van de management assistent, Communicatie, Ontvangen van bezoekers, Zakelijke bijeenkomsten en evenementen, Internationale studiebijeenkomsten, Zakenreizen, Gastronomie, het kantoor als werkplek en Tijdbeheer.

Management

Organisatie & samenleving, Besturen en beslissen, Doelstelling- en beleidsbepaling, Planning en procesbeheersing, organiseren, Personeelsbeleid en leidinggeven, Communicatie- en gesprekstechniek, Controle- en Evaluatie.

Marketing

Inleiding, Marketing management, Consumenten-gedrag, Industriële afnemers, Marktonderzoek, Productiebeleid, Prijsbeleid, Distributiebeleid, Communicatie, Diensten en Direct marketing.

PR/Bedrijfscommunicatie

Schriftelijke bedrijfscommunicatie, Leeswaardigheid van teksten, Brieven & circulaires, Folders & brochures, Direct mailing, Advertenties, Advertorial, Bedrijfsbladen en Persberichten.

Vergader- en presentatietechniek

Vergaderbegrippen, Vergadervormen, Verloop van een vergadering, Rol van de deelnemer, Rol van de voorzitter, Mondelinge en schriftelijke presentatie.

Nederlandse Bedrijfscorrespondentie

spelling: werkwoordsvormen en –vervoegingen, voltooid en onvoltooid deelwoord, tegenwoordig deelwoord en infinitief, aanvoegende en gebiedende wijs, tussenletter -n en –s, aaneenschrijven van woorden, bastaardwoorden, lettergrepen en meervouden, verkleinwoorden, hoofdletters en afkortingen, lees- en lettertekens

grammatica: woordbenoeming, lidwoord, werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, de voornaamwoorden (persoonlijk, bezittelijk, vragend, aanwijzend, betrekkelijk, onbepaald, wederkerend en wederkerig voornaamwoord), voorzetsel, bijwoord, voegwoord, telwoord, werkwoord (zelfstandig werkwoord, hulpwerkwoord, koppelwerkwoord), zinsdelen en zinsontleding, onderwerp, persoonsvorm, gezegde, werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp en bijwoordelijke bepaling

schrijfstijl: stijlfouten, fouten in zinsbouw (inversie, incongruentie, lijdende en bedrijvende zin), hoofd- en bijzinnen (samentrekking, tangconstructie), samengestelde zinnen, nevenschikkend en onderschikkend verband, beknopte bijzin, voornaamwoordelijke verwijzing: mannelijke, vrouwelijke en onzijdige woorden, tautologie, pleonasme, contaminatie, dubbele ontkenning, cliché, twee voegwoorden, onnodige woorden, mij/ik, als/dan, hen/hun, met wie/waarmee, alle/allen, dat/wat, die/aan wie, hebben/zijn, enige/enigste, mits/tenzij, te danken aan/te wijten aan, geregeld/regelmatig, noch/nog, hiaat en prolepsis, eisen van foutloosheid, duidelijkheid en stijl, schrijven vanuit de ontvanger: wie, wat, waarvoor, aantrekkelijk formuleren, het opstellen van een tekst: steekwoorden, hoofd- en bijzaken, structuur, schrijfschema, schrijven vanuit het gevoel

correspondentie: brieven in een ingewikkelder context, productinformatie, bestelling en levering, uitnodiging, klachten (klachten brief schrijven, klachtenbrief bevestigen, klachtenbrief afhandelen), financiële perikelen (betalingsherinnering en aanmaning, problemen rond facturen en betalingen), circulaire

VOOROPLEIDING

Als vooropleiding wordt minimaal HAVO/MBO aanbevolen. Ook is het mogelijk deel te nemen met het diploma Administratief Medewerker, een vergelijkbare opleiding of voldoende relevante werkervaring.

STUDIEDUUR EN LESGELD

18 maanden (48 sessies van 2 uren)

fl. 3.150 ineens; in termijnen fl. 350 + 12 x 275 (inclusief OB en lesmateriaal, exclusief examengeld); examengeld € 40 per examen(zitting).

Voor herexamen dient u opnieuw te betalen.

Betalingsregeling op maat is mogelijk.

DOCENT

Diverse docenten

EXAMEN

Elke module wordt afgesloten met een examen.

DIPLOMA

Voor elk examen dat u haalt, ontvangt u een certificaat. De certificaten voor de 6 modulen geven recht op het ABC einddiploma Management Assistant op MBO-niveau.

logo

VERVOLGOPLEIDING

HBO Office Manager, HBO Management

EXTRA INFORMATIE

Een cursist die onverhoopt voor een examen niet zou slagen, wordt bij ABC GRATIS opnieuw opgeleid voor het volgende examen.

 

 

 

Cursussen en data

Management Assistant

donderdag | 26 september 2024 | 18:00-20:00

Roodeweg 100

HRM Officer

zaterdag | 24 augustus 2024 | 11:00-13:00

Roodeweg 100

 

Maneho pa Supervisor

woensdag | 28 augustus 2024 | 18:00-20:00

Roodeweg 100

   

Andere cursussen

  string(16) "Management & HRM"
 • Management Assistant

  De cursus Management Assistant op MBO-niveau is in tegenstelling tot Telefonist/Receptionist... Lees meer...  
 • Maneho pa Supervisor

  E posishon di Supervisor ta un di esnan más difísil den un organisashon. Di un banda nos tin ku di... Lees meer...  
 • HRM Officer

  Wilt u een afwisselende en aantrekkelijke baan op een afdeling personeelszaken? Of heeft u d... Lees meer...  

Onze Partners