CHA_8244q.jpg
De opleiding Secretaresse is een praktische, functiegerichte opleiding voor secretariële kantoorfuncties. Het praktische niveau van de opleiding is hoog.

STUDIEPROGRAMMA

De opleiding Secretaresse bestaat uit de volgende acht modulen:


1. Toetsenbordvaardigheid
2. Tekstverwerken
3. Zakelijk Nederlands
4. Business English
5. Notuleren
6. Kantoorpraktijk
7. Rekenvaardigheid
8. Spreadsheet

Toetsenbordvaardigheid

Informatie over toetsenbord en zithouding, Gebruikershandleiding typeprogramma, Studiewijzer, Ergonomie, Blindtypen en typen met tien vingers.

Tekstverwerken 

Word starten en afsluiten, Werken met tekst, Helpfunctie, Tekst opmaken, Teksten indelen, Documenten opmaken, Sjablonen, Wizards, Lijnen en vormen, Afbeeldingen, Tabellen, Mailingen, Etiketten/enveloppen en Taalcorrecties.

Zakelijk Nederlands

Grammatica

Werkwoorden, 't kofschip, voltooid deelwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord, voorzetsel, voegwoord, bijwoord, zinsontleden, zinsbouw, hoofd- en bijzinnen, tautologie en pleonasme, contaminatie.

Spelling
Aaneenschrijven van woorden, bastaardwoorden, lettergrepen, meervouden, gebruik van hoofdletters, afkortingen, lettertekens, leestekens.

Correspondentie

Indeling van een zakelijke brief, informatieverstrekking, informatieaanvraag, herinneringsbrief, aanmaning, klachtenbrief schrijven, klachtenbrief beantwoorden, bevestigingsbrieven.

Business English

Grammar
Regular and irregular verbs; Modal verbs; Negations and questions; Tag questions; Tenses; Thegerund; Personal, relative and possessive pronouns; Demonstrative pronouns; Indefinite pronouns;Nouns and adjectives; Plural; Adverbs and prepositions; Indications of possession.
 
Idiom
Telephone alphabet and punctuation; Numbers and money; Hours, days, months, periods of time;Vocabulary; Irregular verbs; How to say …; Additional idiom concerning correspondence.
 
Communication
Politeness; Introductions; Greetings; How to make phone calls; Take down phone messages(memos); Offering, accepting and declining; Giving directions; Requests and replies; Definite andindefinite frequency; Making suggestions.
 
Correspondence
Letter of application/CV; Letter of enquiry; Letter of reply; An order letter; Letter of confirmation;Letter of complaint.
 

Notuleren

Voorwaarden voor het maken van goede notulen;  Vergadervormen Voorbereiding en verloop van een vergadering,  Functies van de notulen, Verslagvormen, Het maken en uitwerken van aantekeningen,  Het model voor de notulen, Archivering en verzending van de notulen , Omgaan met vertrouwelijke gegevens, Tijdschema van de organisatie van een vergadering, Nederlandse taal, Met de theorie uit het lesmateriaal en de vele praktische oefeningen (waaronder video-simulaties) leert u in korte tijd notuleren. De uitwerkingen maakt u op de PC.

Kantoorpraktijk

Vaardigheden en eigenschappen van de secretaresse, Bezoekers ontvangen, Telefoneren, Gebruik van Internet, E-mailen, Agenda- en tijdbeheer, Agendabeheer met Outlook, Vergaderingen plannen, uitnodigingen verzenden.

Rekenvaardigheid

Basisrekenen, Interest, Afschrijvingen, Vreemde valuta, BTW, Factureren, Verzekeringen en Indexcijfers.

Spreadsheet

Excel starten en afsluiten, Gegevens invoeren, bewaren en printen, Werkbladen bewerken, Werkbladenopmaken, Werken met meerdere werkbladen, Beveiliging van bestanden, Berekeningen en formules, Celverwijzing, Functies, Gegevens sorteren, Zoeken/filteren en Grafieken.

VOOROPLEIDING

LBO/ MULO werk- en denkniveau

STUDIEDUUR EN LESGELD

18 maanden

SRD 8.850 ineens; in termijnen SRD 750 + 18 x SRD 550 (inclusief lesmateriaal en BTW, exclusief examengeld); examengeld € 15 per examen(zitting).

Koers €: Bij betalingen in SRD hanteren wij de dagkoers van de Centrale Bank van Suriname

Voor herexamen dient u opnieuw te betalen.

Betalingsregeling op maat is mogelijk.

DOCENT

Diverse docenten

EXAMEN

Elke module wordt afgesloten met een examen.

DIPLOMA

Voor elk examen dat u haalt, ontvangt u een certificaat. De certificaten voor de 8 modulen geven recht op het ABC einddiploma op MBO-niveau.

logo

EXTRA INFORMATIE

Een cursist die onverhoopt voor een examen niet zou slagen, wordt bij ABC GRATIS opnieuw opgeleid voor het volgende examen.

Cursussen en data

Administratief medewerker

donderdag | 3 oktober 2024 | 18:00-20:00

De lessen worden ONLINE verzorgd

Financieel administratief medewerker

donderdag | 3 oktober 2024 | 18:00-20:00

De lessen worden ONLINE verzorgd

 

Secretaresse

maandag | 12 augustus 2024 | 18:00-20:00

De lessen worden ONLINE verzorgd

 

 

Andere cursussen

  string(14) "Administratief"
 • Secretaresse

  De opleiding Secretaresse is een praktische, functiegerichte opleiding voor secretariële... Lees meer...  
 • Financieel Administratief Medewerker

  De cursus Financieel Administratief Medewerker op MBO-niveau is een praktische, functie... Lees meer...  
 • Administratief Medewerker

  De cursus Administratief Medewerker op MBO-niveau is een praktische, functiegerichte cursus ... Lees meer...  

Onze Partners