CHA_8258q.jpg

De cursus Financial Assistant op MBO-niveau bestaat uit de onderdelen Basiskennis Boekhouden (BKB) en Basiskennis Calculatie (BKC). Uiteraard kunt u kiezen de onderdelen BKC en BKB los te volgen. Basiskennis Boekhouden (BKB). In het bedrijfsleven worden veel, zo niet alle beslissingen genomen op basis van cijfers. Wat levert het op? Wat gaat het kosten? Dat is waar het steeds om draait. De cursus Basiskennis Boekhouden (BKB) geeft u inzicht in de wereld van die cijfers. Welke gegevens worden in de boekhouding vastgelegd? Hoe komt een resultatenoverzicht tot stand? En wat is de vermogenspositie van het bedrijf? Inzicht in cijfers is niet alleen van belang wanneer u een loopbaan in de administratie voor ogen hebt, maar ook als u bijvoorbeeld als manager beslissingen op financieel gebied moet nemen. De cursus Basiskennis Boekhouden (BKB) op MBO-niveau biedt die kennis. Heel praktisch, heel gericht. BKB maakt deel uit van het vernieuwde programma Praktijkdiploma Boekhouden.

STUDIEPROGRAMMA

De cursus Financial Assistant op MBO-niveau is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende 6 modulen: 

1. Boekhouden
2. Computerboekhouden met AccountView
3. BKB Uitbreiding
4. Rekenvaardigheid
5. Spreadsheet (Excel) 
6. BKC Uitbreiding
 

Boekhouden

Inventaris en balans, Resultatenrekening, Rekeningstelsel, Dagboeken, Debiteuren- en Crediteuren-administratie, Journaliseren, Grootboek, Kolommenbalans, OB-administratie, Correctieposten, Afschrijvingen, Permanentie en Jaarrekening.

Computerboekhouden

Aanmaken van administraties in Accountview, Inrichting van de computerboekhouding, Invoeren van gegevens, Uitdraaien van gegevens, Kostenanalyse en managementinformatie, BTW aangifte in Accountview, Excel Add in en een case (toepassen van het geleerde aan de hand van een praktijksituatie).

BKB uitbreiding

Boekhouden: Kortingen, permanentie, loonkosten, kas-, voorraad-, en betalingsverschillen, oninbare vorderingen, afschrijvingen van een aparte afschrijvingsrekening. Handels- en wetskennis: belastingen en sociale verzekeringen, ondernemingsvormen, e-bankieren, privacywetgeving, archivering.

Rekenvaardigheid

Basisrekenen, Interest, Afschrijvingen, Vreemde valuta, BTW, Factureren, Verzekeringen en Indexcijfers.

Spreadsheet

Inleiding Windows, Excel starten en afsluiten, Gegevens invoeren, bewaren en printen, Werkbladen bewerken, Werkbladenopmaken, Werken met meerdere werkbladen, Beveiliging van bestanden, Berekeningen en formules, Celverwijzing, Functies, Gegevens sorteren, Zoeken/filteren en Grafieken.

BKC uitbreiding

Kostprijsberekeningen, Tabellen en grafieken, Handels- en wetskennis, Koop en verkoop, Internationale handel, Verzekering, Kredietverlening, Kredietvormen, Wetskennis: vermogensrecht en hypotheek.

VOOROPLEIDING

MULO/ IMEAO werk- en denkniveau

STUDIEDUUR EN LESGELD

16 maanden 

SRD 7.500 ineens; in termijnen SRD 750 + 16 x SRD 500 (inclusief lesmateriaal en BTW, exclusief examengeld); examengeld € 15 per examen(zitting).

Koers €: Bij betalingen in SRD hanteren wij de dagkoers van de Centrale Bank van Suriname

Voor herexamen dient u opnieuw te betalen.

Betalingsregeling op maat is mogelijk.

DOCENT

Diverse docenten

EXAMEN

Elke module wordt afgesloten met een examen.

DIPLOMA

Bij succesvol afronden van elke module ontvangt u  een certificaat en aan het eind het BKB en BKC diploma. De diploma's BKB en BKC geven recht op het ABC einddiploma Financial Assistant op MBO-niveau.

logo

EXTRA INFORMATIE

Een cursist die onverhoopt voor een examen niet zou slagen, wordt bij ABC GRATIS opnieuw opgeleid voor het volgende examen.

VERVOLGOPLEIDING

HBO Accountant Assistant

Cursussen en data

Financial Assistant (BKB en BKC)

maandag | 24 april 2023 | 18:00-20:00

De lessen worden ONLINE verzorgd

Basiskennis Calculatie (BKC)

maandag | 24 april 2023 | 18:00-20:00

De lessen worden ONLINE verzorgd

 

Andere cursussen

    string(10) "Financieel"
  • HBO Accountant Assistant

    De cursus Accountant Assistant op HBO-niveau is ontwikkeld  voor iedereen die zelfstand... Lees meer...

Onze Partners