CHA_7856q.jpg

De cursus Accountant Assistant op HBO-niveau is ontwikkeld  voor iedereen die zelfstandig de administratie wil voeren van kleine en middelgrote bedrijven. Na afloop van deze praktijkgerichte cursus heeft de cursist in een relatief korte periode de fundamentele en noodzakelijke kennis ontwikkeld, waar hij in zijn dagelijks werk voortdurend mee in aanraking komt. Vandaar ook dat in de opzet van de studiebijeenkomsten de theorie steeds wordt gekoppeld aan concrete en herkenbare praktijkopdrachten. Zo kan de cursist zelf actief aan de slag en kan hij de opgedane kennis direct toepassen. Tijdens de cursus maakt de cursist een aantal praktijkopdrachten. Deze worden door ervaren docenten uitvoerig met hen besproken. Iedere module wordt afgesloten met een examen, voorafgaand door intensieve examentraining.

STUDIEPROGRAMMA

Met deze praktijkgerichte cursus wordt de cursist opgeleid tot Accountant Assistant op HBO-niveau. De cursus is modulair opgebouwd en bestaat uit zes modulen:

1. Financiële administratie

-  Permanence in voorraad en brutowinst op verkopen
-  Administratie voorraad
-  Ontvangst en afgifte goederen
-  Voorkopen en voorverkopen
-  Permanence in kosten en baten
-  Kosten en kostensoorten
-  Afschrijvingsmethode
-  Boekhouding
-  Leasing
-  Administratieve organisatie
-  Financiering van activa
 

2. Kostprijscalculatie

-  Basisberekeningen
-  Procenten en promillen
-  Samenstellen van facturen
-  Kosten- en opbrengstcalculaties
-  Kostprijsberekening- opslagmethode
-  Resultatenanalyse
-  Kostprijsberekening bij afval en uitval
-  Break-evenanalyse
 

3. Periodeafsluiting 

-  Rechtsvormen
-  Eigen en vreemd vermogen nv / bv
-  Voorzieningen
-  Correctie in boekhouding
-  Administratieve organisatie
-  Jaarverslaggeving
-  Juridische aspecten
 

4. Bedrijfseconomie 

-  Renten en anuïteiten
-  Aandelen en obligaties
-  Kengetallen en indexcijfers
-  Liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit
 

5. Bedrijfsadministratie: journaalposten 

-  Permanence in voorraad en brutowinst op verkopen
-  Ontvangst/ afgifte goederen en factuur op verschillende tijdstippen
 

6.  Belastingwetgeving 

-  Loonbelasting en inkomstenbelasting
-  Omzetbelasting

VOOROPLEIDING

Diploma Financial Assistant (BKB én BKC); IMEAO/ HAVO/ VWO werk- en denkniveau

STUDIEDUUR EN LESGELD

20 maanden (58 sessies van 2 uren)

SRD 10.000 ineens; in termijnen SRD 1000 + 20 x SRD 500 (inclusief lesmateriaal, exclusief examengeld); examengeld €  50 per examen(zitting).

Koers €: SRD 10,-

Voor herexamen dient u opnieuw te betalen.

DOCENT

Dhr. V. Chedi

EXAMEN

Elke module wordt afgesloten met een examen.

DIPLOMA

Voor elk examen dat u haalt, ontvangt u een diploma. De zeven diploma's geven recht op het ABC einddiploma Accountant Assistant op HBO-niveau.

logo

 

EXTRA INFORMATIE

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van het lesmateriaal dat de Nederlandse Associatie van Examinering voorschrijft.

Indien u een of twee certificaten van de cursus Praktijkdiploma Boekhouden heeft gehaald, kunt u vrijstelling aanvragen. Let op! Vrijstelling geeft geen korting op het lesgeld.

Een cursist die onverhoopt voor een examen niet zou slagen, wordt bij ABC GRATIS opnieuw opgeleid voor het volgende examen.

Cursussen en data

HBO Accountant Assistant

woensdag | 02 december 2021 | 18:00-20:00

Louiselaan 115/ Hoek Verlengde Mahonylaan

HBO Accountant Assistant

donderdag | 27 oktober 2021 | 18:00-20:00

Louiselaan 115/ Hoek Verlengde Mahonylaan

Andere cursussen

    string(10) "Financieel"
  • HBO Accountant Assistant

    De cursus Accountant Assistant op HBO-niveau is ontwikkeld  voor iedereen die zelfstand... Lees meer...

Onze Partners