CHA_7899q.jpg

 

Het juist invullen van douanedocumenten voorkomt problemen die kunnen leiden tot een stagnatie in de goederenstroom.

Het kennen van de Surinaamse douaneprocedures en het kunnen toepassen van deze procedures zorgen ervoor dat de goederen doorstromen en dat wordt voorkomen dat er teveel belastingen betaald worden. Het is dan ook belangrijk dat in een onderneming voldoende praktische kennis aanwezig is over douanezaken en de invulling en afhandeling van douanedocumenten.

Met de opgedane kennis bent u in staat de Surinaamse douaneformaliteiten bij de in-, uit- en doorvoer van goederen correct af te handelen.

STUDIEPROGRAMMA

Tijdens de cursus  Invoerrechten en accijnzen op HBO-niveau worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Invoerrechten

- Accijnzen

- Statistiekrecht

- Consentrecht

- Omzetbelasting

- Vrijstellingen

- APC codering

- Enig document

- Cites

- Aangifte (ASYCUDA)

- Houtexport


 

 

 

 

 

VOOROPLEIDING

HAVO/VWO/IMEAO/NATIN denk- en werkniveau

STUDIEDUUR EN LESGELD

3 maanden 

SRD 3.000 ineens; in termijnen SRD 1.000 + 4 x SRD 600 (inclusief lesmateriaal en BTW); examengeld € 25 per examen(zitting). 

Koers €: Bij betalingen in SRD hanteren wij de dagkoers van de Centrale Bank van Suriname

Voor herexamen dient u opnieuw te betalen. 

Betalingsregeling op maat is mogelijk.

DOCENT

Diverse Docenten

EXAMEN

De cursus wordt afgesloten met een (1) examen.

DIPLOMA

Wanneer u het examen met succes heeft afgerond, ontvangt u het diploma Invoerrechten en Accijnzen op HBO-niveau van ABC Opleiding & Training.

logo

EXTRA INFORMATIE

Als u bij de Douane wilt solliciteren, dient u de Surinaamse nationaliteit te bezitten, niet ouder zijn dan 28 jaar en een lengte van minimaal 1.65 hebben. U moet gezond zijn, een behoorlijk gezichtsvermogen hebben en van onbesproken levensgedrag zijn. Ook moet u een HAVO diploma bezitten.

Sollicitanten moeten meedoen aan het toelatingsexamen van de Douane. Het examen bestaat uit de vakken: Nederlands, Engels, rekenen en algemene ontwikkeling. Het examen duurt 3 dagen. Van de geslaagden wordt er een selectie gemaakt. Deze groep ondergaat vervolgens een psychologische test, een medisch en antecedentenonderzoek.

Kandidaten krijgen een tijdelijke aanstelling als aspirant-commissies.

Cursussen en data

HBO Belastingadviseur/ Douane Declarant

dinsdag | 04 juli 2023 | 18:00-20:00

De lessen worden ONLINE verzorgd

HBO Invoerrechten & Accijnzen

dinsdag | 04 juli 2023 | 18:00-20:00

De lessen worden ONLINE verzorgd

Andere cursussen

    string(9) "Belasting"
  • HBO Invoerrechten en accijnzen

      Het juist invullen van douanedocumenten voorkomt problemen die kunnen leiden tot een... Lees meer...  
  • HBO Belastingadviseur en HBO Douane Declarant (Surinaams Recht)

      Onze cursus is geschikt voor (toekomstig) belastingadviseurs en douane declaranten d... Lees meer...  

Onze Partners