bg-pagehero-39.jpg

De cursus is bestemd voor iedereen die wil werken of werkzaam is bij een trustkantoor als Trust Officer. Ook als u werkzaam bent bij een bank of een verzekeringsmaatschappij is deze cursus een aanrader.

Na de cursus bent u niet alleen goed opgeleid als Trust Officer, maar bent u ook thuis in de juridische en fiscale wereld. Met die kennis en vaardigheden kunt u aan de slag als Trust Officer, Compliance Officer of Account Manager bij een trustkantoor, bank of verzekeringsmaatschappij.

 

STUDIEPROGRAMMA

De cursus Trust Officer op HBO-niveau bestaat uit de volgende modulen:


1.    Contractenrecht

Hoe komt een overeenkomst tot stand? Hoe leg ik een overeenkomst schriftelijk vast? Wat is het nut van schriftelijke vastlegging van een overeenkomst? Hoe verkrijg ik de eigendom? Wat zijn algemene voorwaarden? Hoe verkrijg ik zekerheid voor de voldoening van de verplichtingen van de wederpartij? Op deze en andere vragen krijgt u tijdens deze module een antwoord. De opzet van de module brengt met zich mee dat niet alleen aandacht wordt besteed aan de totstandkoming van een overeenkomst en aan de daaraan te stellen eisen, maar ook aan de uitvoering van de verbintenissen uit die overeenkomst en aan aspecten van het bewijsrecht.

2.    Vennootschapsrecht

Tijdens deze module wordt de oprichting van een BV behandeld. Aan de hand van formulieren, aktes en andere stukken komen alle fasen bij de oprichting van een BV aan de orde. Opgenomen is onder meer een akte van oprichting van een BV, op basis waarvan een aantal aspecten van het vennootschapsrecht wordt belicht.

3.    Compliance 

Trustkantoren hebben te maken met een enorme variatie aan wet- en regelgeving maar vooral ook met de implementatie daarvan in de bedrijfsprocessen, op een zodanige wijze dat de naleving van die wetten en regels is geborgd. Over de wijze van uitvoering en effectiviteit moet verantwoording worden afgelegd; zowel intern als extern. Dat vraagt veel van de financiële instelling en de Compliance Officer. Niet alleen gedetailleerde kennis van de wet- en regelgeving maar ook van de betekenis daarvan voor de uitvoeringspraktijk, de samenhang met andere regels en de mogelijke tegenstrijdigheden met de regels in andere jurisdicties.

In deze module worden o.a. de volgende wetten behandeld:

- Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen
- Landsverordening toezicht trustwezen
- Landsverordening actualisering en harmonisatie toezichtsverordeningen
  Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
- Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening
- Landsverordening melding bij ongebruikelijke transacties
- Sanctielandsverordening
- Strafbaarstelling witwassen (Wetboek van Strafrecht)
 

 4.    Internationaal Belastingrecht voor de Trustpraktijk

Deze module is speciaal ontwikkeld voor professionals in de trustpraktijk. Gezien het internationale karakter van de trustkantoren is het van groot belang als (trust)professional beschikken over grondige kennis van het lokale belastingrecht. Deze cursus kenmerkt zich door te focussen op de fiscale onderwerpen die van belang zijn voor de trustpraktijk.

 

 


 

 

VOOROPLEIDING

MAVO diploma met werkervaring, HAVO of MBO diploma

STUDIEDUUR EN LESGELD

6 maanden (20 sessies van 2 uren)

fl.2.275,00 ineens; in termijnen fl. 350 + 7 x fl. 275 (inclusief OB en lesmateriaal, exclusief examengeld); examengeld € 50 per examen(zitting).

Voor herexamen dient u opnieuw te betalen.

Betalingsregeling op maat is mogelijk.

EXAMEN

Elke module wordt afgesloten met een examen.

DIPLOMA

Geslaagden ontvangen voor elke module een deelcertificaat. De vier deelcertificaten geven het recht op het ABC diploma Trust Officer op HBO-niveau.

logo

 

EXTRA INFORMATIE

Een cursist die onverhoopt voor een examen niet zou slagen, wordt bij ABC GRATIS opnieuw opgeleid voor het volgende examen.

 

Cursussen en data

HBO Legal Assistant

woensdag | 18 september 2024 | 18:00-20:00

Roodeweg 100

 HBO Arbeidsrecht

dinsdag | 20 augustus 2024 | 18:00-20:00

Roodeweg 100

 

HBO Trust Officer

Zelfstudie

 

Andere cursussen

  string(9) "Juridisch"
 • HBO Legal Assistant

  Dit programma is bestemd voor iedereen die op HBO-niveau kennis en vaardigheden wil ontwikkelen binn... Lees meer...  
 • HBO Arbeidsrecht

  De cursus is speciaal ontwikkeld voor cursisten die in hun werk veel met arbeidsrechtelijke ... Lees meer...  
 • HBO Trust Officer - zelfstudie

  De cursus is bestemd voor iedereen die wil werken of werkzaam is bij een trustkantoor als Trust Offi... Lees meer...  
 • HBO Vreemdelingenrecht

  De cursus Vreemdelingenrecht op HBO niveau behandelt de hoofdlijnen van het vreemdelingenrecht. ... Lees meer...  

Onze Partners