bg-pagehero-71.jpg

De cursus Accountant Assistant op HBO-niveau is ontwikkeld voor iedereen die zelfstandig de administratie wil voeren van kleine en middelgrote bedrijven. Na afloop van deze praktijkgerichte cursus heeft de cursist in een relatief korte periode de fundamentele en noodzakelijke kennis ontwikkeld, waar hij in zijn dagelijks werk voortdurend mee in aanraking komt. Vandaar ook dat in de opzet van de studiebijeenkomsten de theorie steeds wordt gekoppeld aan concrete en herkenbare praktijkopdrachten. Zo kan de cursist zelf actief aan de slag en kan hij de opgedane kennis direct toepassen. Tijdens de cursus maakt de cursist een aantal praktijkopdrachten. Deze worden door ervaren docenten uitvoerig met hen besproken. Iedere module wordt afgesloten met een examen, voorafgaand door intensieve examentraining.

 

STUDIEPROGRAMMA

Met deze praktijkgerichte cursus wordt de cursist opgeleid tot Accountant Assistant op HBO-niveau. De cursus is modulair opgebouwd en bestaat uit zes modulen:

1. Financiële administratie

-  Permanence in voorraad en brutowinst op verkopen
-  Administratie voorraad
-  Ontvangst en afgifte goederen
-  Voorkopen en voorverkopen
-  Permanence in kosten en baten
-  Kosten en kostensoorten
-  Afschrijvingsmethode
-  Boekhouding
-  Leasing
-  Administratieve organisatie
-  Financiering van activa
 

2. Kostprijscalculatie

-  Basisberekeningen
-  Procenten en promillen
-  Samenstellen van facturen
-  Kosten- en opbrengstcalculaties
-  Kostprijsberekening- opslagmethode
-  Resultatenanalyse
-  Kostprijsberekening bij afval en uitval
-  Break-evenanalyse
 

3. Periodeafsluiting 

-  Rechtsvormen
-  Eigen en vreemd vermogen nv / bv
-  Voorzieningen
-  Correctie in boekhouding
-  Administratieve organisatie
-  Jaarverslaggeving
-  Juridische aspecten
 

4. Bedrijfseconomie 

-  Renten en anuïteiten
-  Aandelen en obligaties
-  Kengetallen en indexcijfers
-  Liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit
 

5. Bedrijfsadministratie: journaalposten 

-  Permanence in voorraad en brutowinst op verkopen
-  Ontvangst/ afgifte goederen en factuur op verschillende tijdstippen
 

6.  Praktijkvoering 

VOOROPLEIDING

Diploma Financial Assistant (BKB én BKC); MBO 4 administrateur

STUDIEDUUR EN LESGELD

20 maanden (58 sessies van 2 uren)

fl. 6.035 ineens; in termijnen fl. 350 + 21 x fl. 275 (inclusief OB en digitaal lesmateriaal, exclusief examengeld); examengeld € 50 per examen(zitting).

Voor herexamen dient u opnieuw te betalen.

Betalingsregeling op maat is mogelijk.

DOCENT

mw. L. Cova MBA FA

EXAMEN

Elke module wordt afgesloten met een examen.

DIPLOMA

Voor elk examen dat u haalt ontvangt u een certificaat. De zes certificaten geven recht op het ABC einddiploma Accountant Assistant op HBO-niveau.

logo

EXTRA INFORMATIE

Indien u een of twee certificaten van de cursus Praktijkdiploma Boekhouden heeft gehaald, kunt u vrijstelling aanvragen. Let op! Vrijstelling geeft geen korting op het lesgeld.

Een cursist die onverhoopt voor een examen niet zou slagen, wordt bij ABC GRATIS opnieuw opgeleid voor het volgende examen.

VERVOLGOPLEIDING

HBO Belastingadviseur MKB

Cursussen en data

HBO Accountant Assistant

zaterdag | 15 juni 2024 | 09:00-11:00

Roodeweg 100

Andere cursussen

    string(10) "Financieel"
  • HBO Accountant Assistant

    De cursus Accountant Assistant op HBO-niveau is ontwikkeld voor iedereen die zelfstandig de administ... Lees meer...

Onze Partners