CHA_8186q.jpg
De vraag naar vakmensen met de juiste logistieke kennis groeit door de sterke (internationale) concurrentie nog altijd. En de verwachting is dat de arbeidsmarkt voor logistieke deskundigen gunstig zal blijven. Een aantrekkelijk vooruitzicht. Deze cursus op HBO niveau behandelt alles op het gebied van logistiek management: leidinggeven, organisatiestructuren, logistieke concepten en de praktische uitvoering hiervan. Deze cursus is dan ook een aanrader voor iedereen die op zoek is naar een dynamische baan op beleidsniveau in de logistiek. Als logistiek manager ontwikkelt u plannen die leiden tot kostenbesparing en een betere service.

 

STUDIEPROGRAMMA

De cursus Logistiek Management op HBO niveau bestaat uit de volgende onderwerpen:

Inleiding organisatieleer

Dit blok geeft een inleiding in organisatiekunde. Wat is eigenlijk een organisatie en welke verschillende organisaties zijn er? Ook worden organisatietheorieën en –processen besproken. Welke relatie is er tussen een organisatie en de samenleving? Hoe kunt u organisaties indelen en structuur aanbrengen in een organisatie en de arbeid die er wordt verricht? Verder komen diverse onderwerpen aan de orde op het gebied van managen: beleidsontwikkeling, planning, besluitvorming, managementtheorieën, principes en stijlen van leidinggeven.

Inleiding logistiek

Logistiek wordt ook wel gedefinieerd als de integrale besturing van de goederen- of dienstenstroom. Dit blok richt zich op de diverse begrippen die gebruikt worden als het over logistiek gaat en de verschillende typen bedrijven binnen de logistiek. Ook leert u welke aspecten van de goederen- en informatiestroom van belang zijn.

De logistieke organisatie

In dit blok wordt dieper ingegaan op de manier waarop de logistiek in een organisatie kan zijn opgenomen. Daarnaast komen de activiteiten en de besturing van de goederenstroom aan bod. Net als customer service level, de invloed van de maatschappij op het logistieke proces, flexibiliteit en de wisselwerking tussen marketing en logistiek. Kortom, de externe logistieke prestatie wordt doorgelicht.

Systeembenadering in de logistiek

Het logistieke proces wordt bekeken vanuit de systeembenadering. Dit is een bepaalde aanpak om zaken, onderwerpen en systemen te structureren en daardoor beter en overzichtelijker te kunnen bespreken en onderzoeken. De wisselwerking tussen logistiek en diverse factoren, zoals de markt, de vraag, inkoop, productie et cetera komt uitgebreid aan bod. Ook de kosten die een logistiek systeem meebrengt, worden onder de loep genomen.

Goederen- en informatiestroom

De besturing van de integrale goederenstroom staat in dit blok centraal. De keten wordt als geheel beschouwd en er wordt toegelicht met welke middelen u invloed heeft op het besturen van de goederenstroom. Besturingsmethodes die bijvoorbeeld ter sprake komen, zijn verandering of vereenvoudiging van de grondvorm en het aanpassen van de ligging van het klantorder-ontkoppelpunt. Ten slotte komen diverse logistieke informatiesystemen aan de orde.

MRP-systeem, DRP-systeem, JIT-systeem en OPT-systeem

Het meest gebruikte systeem voor het besturen van de goederenstroom in een productieorganisatie, het MRP-systeem, komt in dit blok aan de orde. De voor- en nadelen van het systeem worden uiteengezet, u leert de mogelijkheden kennen en u leert flexibel met het systeem om te gaan, zodat u ook uit de voeten kunt in een omgeving waar een andere visie op MRP geldt. Ook behandelen we verschillende systemen op het gebied van fysieke distributie. Zo is er het DRP-systeem dat samen met het MRP-systeem een integraal systeem voor de bedrijfsvoering vormt. Maar we kennen ook het Just-in-Time-systeem en het Optimized Production Technology-systeem. Deze systemen worden apart behandeld en onderling vergeleken.

Material management

Dit blok draait om het voorspellen van de vraag van de klant en het inkopen hiervan. Zonder inkoop is er geen goederenstroom en dus ook geen besturing. Vandaar dat er bij een groot aantal facetten van inkoop wordt stilgestaan. De volgende stap is het opslaan van artikelen. Ook komen diverse systemen voor projectplanning aan de orde. En de integrale aanpak met de eerder besproken systemen wordt behandeld.

Fysieke distributie

Het fysieke distributietraject is nauw verweven met het material management-traject. In dit blok wordt gefocust op de specifieke aandachtsgebieden van de fysieke distributie. Wat is een distributiekanaal, waar moet het distributiecentrum komen te staan? Zaken als transportkosten, wegennet, aanvoer- en afvoermogelijkheden, aanwezige infrastructuur, arbeidsmarkt et cetera komen allemaal aan bod. Ook komen het verpakken van materialen en de bijbehorende logistieke, marketing- en milieuaspecten aan de orde. Verder wordt het externe transport onder de loep genomen.

Verbetermanagement

Logistiek is een veelomvattend functiegebied dat onder veel invloeden van binnen en buiten de organisatie staat. Het aanpassen van de logistiek naar deze invloeden, kan ook gezien worden als verbeteren. Vandaar dat we in dit blok aandacht besteden aan verbetermanagement. Verbeteringen zijn gericht op het beter of optimaal voldoen aan de doelstellingen van de organisatie, maar hebben ook zelf weer invloed op de organisatie. Diverse technieken om hiermee om te gaan, komen aan de orde.

 


 

 

 

 

VOOROPLEIDING

HAVO/ VWO/ IMEAO werk- en denkniveau; 

STUDIEDUUR EN LESGELD

4 maanden

SRD 3.000 ineens; in termijnen SRD 1000 + 4 x SRD 600 (inclusief digitaal lesmateriaal en BTW, exclusief examengeld); examengeld € 20 per examen(zitting).

Koers €: Bij betalingen in SRD hanteren wij de dagkoers van de Centrale Bank van Suriname

DOCENT

Diverse docenten

EXAMEN

Het examen bestaat uit een schriftelijk examen, een case en een mondeling onderdeel (gesprek over een vooraf in te leveren werkstuk over een logistieke case).

DIPLOMA

Geslaagden ontvangen het diploma Logistiek Management op HBO niveau.

logo

 

Cursussen en data

HBO Management

maandag | 8 januari 2024 | 18:00-20:00

De lessen worden ONLINE verzorgd

HBO Human Resource Management

vrijdag | 13 oktober 2023 | 18:00-20:00

De lessen worden ONLINE verzorgd

HBO Office Manager

donderdag | 12 oktober 2023 | 18:00-20:00

De lessen worden ONLINE verzorgd

HBO Kwaliteitsmanagement

woensdag | 08 november 2023 | 18:00-20:00

De lessen worden ONLINE verzorgd

HBO Projectmanagement

woensdag | 04 oktober 2023 | 18:00-20:00

De lessen worden ONLINE verzorgd

HBO Inkoopmanagement

woensdag | 08 november 2023 | 18:00-20:00

De lessen worden ONLINE verzorgd

 HBO Human Resource Management

woensdag | 25 oktober 2023 | 18:00-20:00

De lessen worden ONLINE verzorgd

HBO Logistiek Management

donderdag | 02 november 2023 | 18:00-20:00

De lessen worden ONLINE verzorgd

HBO Marketing Management

dinsdag | 31 oktober 2023 | 18:00-20:00

De lessen worden ONLINE verzorgd

     

Andere cursussen

  string(16) "Management & HRM"
 • HBO Office Manager

  Heeft u een aantal jaren werkervaring als secretaresse of administratief medewerker en bent ... Lees meer...  
 • HBO Human Resource Management

  De medewerker personeelszaken, in moderne termen ook wel medewerker HR (HR staat voor Human ... Lees meer...  
 • HBO Management

  Ambieert u een management functie in de nabije toekomst? Dan is de cursus Management op HBO-... Lees meer...  

Onze Partners