bg-pagehero-02-01.jpg

De opleiding HBO Payroll Master is zeer geschikt voor iedereen die zich wil specialiseren in de salarisadministratie. Deze praktijkgerichte opleiding biedt precies die kennis en vaardigheden die een specialist in salarisadministratie nodig heeft. Na afloop van deze opleiding kan de cursist zelfstandig een salarisadministratie voeren, loonberekeningen maken, vragen hierover beantwoorden, sociale en fiscale wetgeving interpreteren en toepassen binnen een organisatie. De deelnemer doet kennis op over HRM en de administratieve organisatie. Daarnaast ontwikkelt hij goede communicatieve vaardigheden. Na afloop behaalt de cursist het Registerdiploma HBO Payroll Master en is hij een allround payroll professional. 

 

STUDIEPROGRAMMA

 

De cursus Payroll Master op HBO-niveau bestaat uit 7 modulen en een belastingwinkel:

  1. Arbeidsrecht

  2. Boekenonderzoek BAB

  3. Formeel belastingrecht en procesvoering

  4. Loonbelasting

  5. Personeel en Organisatie

  6. Sociale verzekeringsrecht

  7. Zakelijke communicatie

  8. Belastingwinkel

Voor de uitgebreide studiegids, klik op deze link Studiegids Payroll Master.

 

VOOROPLEIDING

HAVO/VWO/SBO 4. De kandidaat dient bij inschrijving de kopieën van relevante diploma’s en getuigschriften aan te leveren.

STUDIEDUUR EN LESGELD

24 maanden (54 sessies van 2 uur)

fl. 5.000 ineens; in termijnen fl. 500+ 16 x fl. 300 (inclusief OB en digitaal lesmateriaal, exclusief examengeld); examengeld fl. 100 per examenzitting

Voor herexamen dient u opnieuw te betalen.

Betalingsregeling op maat is mogelijk.

ONLINE

De opleiding HBO Payroll Master kunt u online volgen.

Als cursist gaat u thuis opdrachten moeten uitvoeren.

DOCENT

diverse docenten

EXAMEN

Elke module wordt afgesloten met een examen.

Zie verder de studiegids Payroll Master voor de wijze van toetsing.

LESMATERIAAL

Het lesmateriaal ontvangt u digitaal. Wel dient u zelf de meest recente wettenbundel Belastingwetgeving van Grant Thornton  aan te schaffen.

Het overige lesmateriaal, de opgaven en uitwerkingen kunt u downloaden vanuit onze STUDENT/ DOCENT portal.

DIPLOMA

Geslaagden ontvangen naast het ABC diploma een officieel erkend HBO-getuigschrift van Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO) en worden opgenomen in het door het CPION bewaakte register. Dit is een openbaar register dat geraadpleegd kan worden door werkgevers die het getuigschrift van een sollicitant willen verifiëren.

SHON

logo

EXTRA INFORMATIE

Cursisten van huidige HBO Payroll Adviseur (of die deze reeds in bezit hebben) of het diploma HBO Belastingadviseur die willen overschakelen naar het nieuwe programma Payroll Master hoeven slechts 8 x fl. 275 erbij af te lossen.

Voor de eerder behaalde modulen krijgt u vrijstelling voor het afleggen van examens.

Een cursist die onverhoopt voor een examen niet zou slagen, wordt bij ABC GRATIS opnieuw opgeleid voor het volgende examen.

VERVOLGOPLEIDING

HBO Belastingadviseur MKB

Onze Partners