bg-pagehero-16.jpg

De opleiding HBO Belastingadviseur MKB is door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) geaccrediteerd, en verkreeg het kwaliteitskeurmerk Registeropleiding. Dit betekent dat de opleiding HBO Belastingadviseur MKB door de Toetsingscommissie van CPION inhoudelijk op HBO Bachelor niveau is getoetst en positief beoordeeld. CPION is een onafhankelijke organisatie, die post-initiële en permanente educatie-opleidingen toetst, diplomeert of certificeert en registreert. CPION is onderdeel van Lloyd’s Register Group, een mondiale autoriteit op het gebied van kwaliteitscontrole en certificeren.

Na de cursus kunt u fiscale zaken voor de meest uiteenlopende organisaties, bedrijven of particulieren afhandelen. U leert alle mogelijke fiscale vraagstukken vakkundig op te lossen zoals een uitgekiende belastingaangifte voeren en controleren, bezwaar- en beroepschriften opstellen, noem maar op. U leert ook de theorie achter het verzorgen van de aangiftes als winstbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en inkomstenbelasting. De nadruk in elke module ligt in belangrijke mate op de dagelijkse praktijk.

 

STUDIEPROGRAMMA

De cursus bestaat uit 13 modulen en een stage bij de belastingwinkel:

Blok 1 aangifte voor particulieren
1
Inkomstenbelasting (niet winst)
2
Onroerendezaakbelasting en overdrachtsbelasting
3
Successiebelasting
 
Blok 2 aangifte voor ondernemers
4
Loonbelasting en SVB premies
5
Arbeidsrecht
6
Inkomstenbelasting (winst)
7
Ondernemings- en faillissementsrecht
8
Bedrijfsadministratie
9
Winstbelasting
10
Omzetbelasting
11
Invoerrechten en accijnzen
 
Blok 3 formele aspecten van het belastingrecht
12
Formeel belastingrecht & beroepsvaardigheden
13
Boekenonderzoek BAB
 
Blok 4 belastingwinkel
14
Stage

Voor de uitgebreide studiegids, klik op deze link Studiegids Belastingadviseur MKB.

VOOROPLEIDING

HAVO/VWO/SBO 4 werk- en denkniveau

De opleiding staat open voor hen die een HAVO, VWO of SBO-4 opleiding hebben gevolgd. De kandidaat dient bij inschrijving de kopieën van relevante diploma’s en getuigschriften aan te leveren.

Voordat de kandidaat tot de opleiding wordt toegelaten, houdt de directeur een intakegesprek met de kandidaat. Voor dit gesprek dient de kandidaat een intakeformulier in te vullen en op te sturen. Bij dit intakegesprek wordt met name gelet op de vooropleiding, de motivatie om de studie te volgen, het vermogen om te studeren en de leefsituatie van de kandidaat. Bij een positieve beoordeling wordt de kandidaat tot de opleiding toegelaten.

ONLINE

De opleiding HBO Belastingadviseur MKB kunt u online volgen.

Als cursist gaat u thuis opdrachten moeten uitvoeren.

STUDIEDUUR EN LESGELD

24 maanden 

fl. 6.900 ineens; of in termijnen: fl. 500 + 23 x fl. 300 (inclusief OB en lesmateriaal; exclusief examengeld); examengeld fl. 100 per examen(zitting)

Voor herexamen dient u opnieuw te betalen.

Een betalingsregeling op maat is mogelijk..

LESMATERIAAL

Het lesmateriaal ontvangt u digitaal. Wel dient u zelf de meest recente wettenbundel Belastingwetgeving van Grant Thornton aan te schaffen.

Vanuit deze website www.itman-nv.com downloadt u de aangifteprogramma's. Het overige lesmateriaal, de opgaven en uitwerkingen kunt u downloaden vanuit onze STUDENT/ DOCENT portal.

DOCENT

diverse docenten

DIPLOMA

Geslaagden ontvangen naast het ABC diploma een officieel erkend HBO-getuigschrift van Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO) en worden opgenomen in het door het CPION bewaakte register. Dit is een openbaar register dat geraadpleegd kan worden door werkgevers die het getuigschrift van een sollicitant willen verifiëren.

SHON

logo

EXTRA INFORMATIE

Cursisten van huidige HBO Belastingadviseur die willen overschakelen naar het nieuwe programma hoeven slechts 3 x f. 275 erbij af te lossen.

Cursisten in het bezit van het diploma HBO Payroll Adviseur betalen 17 x fl. 275.

Voor de eerder behaalde modulen krijgt u vrijstelling voor het afleggen van examens.

Een cursist die onverhoopt voor een examen niet zou slagen, wordt bij ABC GRATIS opnieuw opgeleid voor het volgende examen.

 

 

Onze Partners