bg-pagehero-50.jpg

De cursus Juridisch Secretaresse op MBO-niveau is bedoeld voor mensen die op advocaten-, notaris- en makelaarskantoren willen werken. Hier worden veel secretariële werkzaamheden verricht, waarbij kennis van het civielrecht en de rechtsbetrekkingen noodzakelijk is. In de praktijk blijkt dat ook ervaren secretaresses specifieke scholing nodig hebben wanneer zij als Juridisch Secretaresse gaan werken. Het verlenen van rechtshulp en rechtsbijstand vereist een goede secretariële ondersteuning. U mag zichzelf Juridisch Secretaresse noemen als u de algemene vaardigheden van de secretaresse beheerst en daarnaast kennis hebt van een aantal specifieke aspecten van het werken in de juridische praktijk.

STUDIEPROGRAMMA

De cursus bestaat uit de volgende 6 modulen:

1. Zakelijk Nederlands
2. Toetsenbordvaardigheid
3. Tekstverwerken
4. Notuleren op PC
5. Juridische Kennis
6. Juridische Vaardigheden
 

Zakelijk Nederlands

Grammatica

Werkwoorden, ’t kofschip, voltooid deelwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord, voorzetsel, voegwoord, bijwoord, zinsontleden, zinsbouw, hoofd- en bijzinnen, tautologie en pleonasme, contaminatie.

Spelling

Aaneenschrijven van woorden, bastaardwoorden, lettergrepen, meervouden, gebruik van hoofdletters, afkortingen, lettertekens, leestekens.

Correspondentie

Indeling van een zakelijke brief, informatieverstrekking, informatieaanvraag, herinneringsbrief, aanmaning, klachtenbrief schrijven, klachtenbrief beantwoorden, bevestigingsbrieven.

Toetsenbordvaardigheid

Informatie over toetsenbord en zithouding, Gebruikershandleiding typeprogramma, Studiewijzer, Ergonomie, Blindtypen en typen met tien vingers.

Tekstverwerken

Word starten en afsluiten, Werken met tekst, Helpfunctie, Tekst opmaken, Teksten indelen, Documenten opmaken, Sjablonen, Wizards, Lijnen en vormen, Afbeeldingen, Tabellen, Mailingen, Etiketten/enveloppen en Taalcorrecties.

Notuleren op PC

Vergaderbegrippen, Vergadervormen, Verloop van een vergadering, Voorbereiding van een vergadering, Functies van de notulen, Verslagvormen, Kennis van organisaties, Kennis van regelingen en instanties.

Juridische kennis

Gedrags- en rechtsregels, Rechtsbronnen en rechterlijke macht, Burgerlijk proces, Kort geding en arbitrage, Bewijsmiddelen, Rechts- en dwangmiddelen, Handelingsbekwaamheid, Huwelijk en erfrecht, Vermogens- en verbintenissenrecht, Risicodekking, Verzekeringen en sociale zekerheid, Ondernemingsvormen en arbeidsrecht, Incasso, Faillissement en surseance van betaling, Schuldsanering, Zekerheidsrechten, Publiekrecht en belastingen.
 

Juridische vaardigheden

Rechterlijke instanties en competentie, Rechtszaak, Dagvaarding, Rol, Conclusie van antwoord, Conclusie van repliek en dupliek, Verzoekschriftprocedure, Kort geding, Eis in reconventie, Conservatoir beslag, Hoger beroep, Erfrechtzaken, Personen- en familierecht, Testament, Samenlevingscontract, Hypotheek, Oprichten van rechtspersonen, Zoeken in juridische databases.
 
Cursisten krijgen een licentie voor het gebruik van het Advocaten & mediators Automatiserings Pakket (AAP) waar door veel bedrijven in de branche mee wordt gewerkt. Men oefent zich in onder andere dossiers en relaties aanmaken, uren schrijven en bewerken, rol bewerken en rolberichten maken.

VOOROPLEIDING

VSBO/MAVO 4 werk- en denkniveau

STUDIEDUUR EN LESGELD

14 maanden (38 sessies van 2 uren)

 

EXAMEN

Het examen wordt afgenomen door het LSSO Examenbureau. Deze module wordt afgesloten met een LSSO examen.

DIPLOMA

Voor elk examen dat u haalt, ontvangt u een certificaat uit Nederland. De certificaten voor de 6 modulen geven recht op het LSSO diploma Juridisch Secretaresse.

 

VERVOLGOPLEIDING

HBO Legal Assistant

EXTRA INFORMATIE

Een cursist die onverhoopt voor een examen niet zou slagen, wordt bij ABC GRATIS opnieuw opgeleid voor het volgende examen.

 

 


Onze Partners