bg-pagehero-08.jpg

De cursus Payroll Adviseur op HBO-niveau is geschikt voor de gevorderde salarisadministrateurs die door willen groeien. Deze cursus is een goed vervolg op de Basiscursus Loonadministratie, maar ook als u ruime praktijkervaring heeft op het gebied van Human Resource Management is dit een goed vervolgopleiding voor u!

STUDIEPROGRAMMA

U leert arbeidsvoorwaarden te vertalen naar de fiscale, sociale en arbeidsrechtelijke regelgeving en een salarisadministratie te controleren en aan te passen bij gewijzigde gegevens. Ingewikkelde bruto-netto berekeningen vormen een deel van de cursus. Verder leert u bezwaar- en beroepschriften op te stellen en te procederen voor de Raad van Beroep voor Belastingzaken of het Gerecht  in eerste aanleg. Correspondentie met de Belastingdienst, SVB, SOAW en stichting BAB horen ook bij de cursus. Een boekenonderzoek van de BAB begeleiden maakt uw cursus compleet.

De cursus Payroll Adviseur op HBO-niveau bestaat uit de volgende modulen:

 1. Formeel belastingrecht
 2. Loonbelasting en SVB-premies
 3. Boekenonderzoek BAB
 4. Arbeidsrecht

Formeel Belastingrecht

Onderwerpen die in deze module aan de orde komen zijn de rechtsbronnen,
heffingstechnieken, navordering/naheffing en sanctiebepalingen, informatieverplichtingen en administratieve verplichtingen, bezwaar en beroep, fiscale boete, invorderingsrente, fiscaal strafrecht, beginselen van behoorlijk bestuur, compromis, vertegenwoordiging, aansprakelijkheid, verjaring, kwijtschelding, betalingsregeling, invordering, de hardheidsclausule en geheimhouding.

Binnen deze module gaat u een beroepschrift schrijven naar aanleiding van een casus die u krijgt. In deze module staat centraal de fiscale procestechniek, de vraag hoe een fiscale procedure wordt voorbereid, aan welke eisen voldoet een goed beroepschrift, etcetera.

Loonbelasting en SVB-premies

Uw kennis van loonbelasting en AOV/AWW/AVBZ en cessantia, ziekte- en ongevallenverzekering wordt uitgebreid. Dit onderdeel is gericht op de categoriale inhoudingen op het loon, het onderkennen van belastingsubject en belastingobject en welke tarieven van toepassing zijn bij de diverse heffingen. Daarnaast staat centraal het kunnen toepassen van de fiscale behandeling van aanspraken en uitkeringen in praktische situaties. Ook het opzetten van een loonadministratie met de daarbij behorende administratieve verplichtingen en daarmee gepaard gaande sancties behoort tot de eindtermen. Onderwerpen die in deze module aan de orde komen zijn loonbelasting als voorheffing, dienstbetrekking, loon in geld, loon in natura, aanspraken en uitkeringen, pensioen in de loonbelasting, vrije vergoedingen, verstrekkingen en tarieven, loonadministratie en administratieve verplichtingen, aansprakelijkheid, expatriates, spaarfonds en brutering.

Boekenonderzoek BAB

Tijdens deze module leert u wat de rechten en de plichten zijn van de belastingplichtige tijdens het boekenonderzoek. Ook worden de diverse controletechnieken van stichting BAB behandeld. Deze module
rondt u af door een advies te schrijven voor uw werkgever.

Arbeidsrecht

Een degelijke kennis van het arbeidsrecht een must. Niet alleen kennis van de hoofdregels maar ook van jurisprudentie gericht op het oplossen van praktijkproblemen: rechtsvermoedens bestaan en omvang arbeidsovereenkomst, bijzondere bedingen, betaling van loon, loonvormen, arbeidstijden, vakantie en verlof, loondoorbetaling bij ziekte, CAO’s, gelijke behandeling, verplichtingen van de werkgever, verplichtingen van de werknemer, rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming, einde van de arbeidsovereenkomst, de uitzendovereenkomst en payrolling.

De eindtermen van de cursus op HBO-niveau Payroll Adviseur komen overeen met de eindtermen van de bacheloropleiding Fiscaal Recht en Economie van de University of Curaçao.

VOOROPLEIDING

HAVO/SBO 4 werk- en denkniveau. Basiscursus Loonadministratie wordt dringend aanbevolen.

STUDIEDUUR EN LESGELD

9 maanden (26 sessies van 2 uur)

fl. 1.800 ineens; in termijnen fl. 350 + 7 x fl. 275 (inclusief OB en digitaal lesmateriaal, exclusief examengeld); examengeld fl. 75 per examenzitting

Voor herexamen dient u opnieuw te betalen.

Betalingsregeling op maat is mogelijk.

DOCENT

mr. drs. Javier Silvania

EXAMEN

Elke module wordt afgesloten met een examen.

LESMATERIAAL

U dient zelf het meest recente wetboek Belastingwetgeving van KPMG aan te schaffen. Vanuit de website www.itman-nv.com downloadt u de aangifteprogramma's. Het overige lesmateriaal en de opgaven en uitwerkingen ontvangt u digitaal.

DIPLOMA

Voor elk examen dat u haalt, ontvangt u een diploma. De vier diploma's geven recht op het ABC einddiploma Payroll Adviseur op HBO-niveau.

logo

EXTRA INFORMATIE

Bezitters van het Praktijkdiploma Loonadministratie op HBO-niveau, krijgen vrijstelling voor de module Loonbelasting en SVB-premies. U hoeft dan slechts fl. 550 of 2 x fl. 275 (inclusief OB en digitaal lesmateriaal, exclusief examengeld) te betalen.

Een cursist die onverhoopt voor een examen niet zou slagen, wordt bij ABC GRATIS opnieuw opgeleid voor het volgende examen.

VERVOLGOPLEIDING

HBO Belastingadviseur

Cursussen en data

HBO Payroll Adviseur

vrijdag | 10 mei 2019 | 18:00-20:00

Roodeweg 100

HBO BELASTINGADVISEUR

zaterdag | 14 september 2019 | 10:30-12:30

West Ronde Klip

HBO Boekenonderzoek BAB

vrijdag | 13 september 2019 | 18:00-20:00

Roodeweg 100

Andere cursussen

  string(9) "Belasting"
 • HBO Actualiteitencollege Winstbelasting - Nieuw!

  In 2018 is de Winstbelasting ingrijpend veranderd. Deze cursus is bestemd voor de meer ervar... Lees meer...  
 • HBO Belastingadviseur MKB - Nieuw!

  De opleiding HBO Belastingadviseur MKB is door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland... Lees meer...  
 • HBO Praktijkdiploma Loonadministratie

  De cursus Praktijkdiploma Loonadministratie op HBO niveau is geschikt voor administratieve m... Lees meer...  
 • HBO Payroll Adviseur

  De cursus Payroll Adviseur op HBO-niveau is geschikt voor de gevorderde salarisadministrateu... Lees meer...  

Onze Partners