bg-pagehero-72.jpg

De medewerker personeelszaken, in moderne termen ook wel medewerker HR (HR staat voor Human Resources) genoemd, is degene die binnen een team het personeelsbeleid ten uitvoer brengt. De medewerker HR organiseert de administratieve taken die te maken hebben met de in-, uit- en doorstroom van personeel en voert deze uit. Hij is verantwoordelijk voor de personeelsdossiers en fungeert als aanspreekpunt voor personeel met vragen van  arbeidsrechtelijke aard. Ook zorg de medewerker HR ervoor dat de loonadministratie van de onderneming op orde is.

De opleiding HR management op HBO niveau is bestemd voor iedereen die in korte tijd opgeleid wil worden tot personeelsfunctionaris.

STUDIEPROGRAMMA

De opleiding HR Management op HBO niveau bestaat uit de volgende acht modulen:

Arbeidsrecht

-  Arbeidsovereenkomstenrecht
-  Flexibele arbeid
-  Ontslagrecht
-  Internationale wet- en regelgeving
-  Sociale zekerheid
-  Relevante gesprekstechnieken

Organisatie en personeelsplanning

-  Strategie en organisatiedoelstellingen
-  Organisatiekunde
-  Personeelsplanning
-  Organisatiecultuur
-  Relevante gesprekstechnieken

Functiewaardering en beloning

-  Beloningsvormen
-  Arbeidsvoorwaarden
-  Functieanalyse- en -waardering
-  Relevante gesprekstechnieken

Werving, selectie en introductie

-  Werven
-  Selecteren
-  Beoordelen
-  Introductie nieuwe medewerker
-  Relevante gesprekstechnieken

Personeelsbegeleiding en -beoordeling

-  Personeelsbegeleiding
-  Motiveren van medewerkers
-  Stijl van leidinggeven
-  Conflicthantering
-  Werkoverleg
-  Opleidingsplan
-  Loopbaanplanning
-  Ziekteverzuim
-  Functioneringsgesprek
-  Beoordelingsgesprek
-  Relevante gesprekstechnieken

Interne communicatie

-  Interne communicatie
-  Gesprekstechnieken
-  Werkoverleg
-  Stijl van leidinggeven
-  Conflicten

Beleid en kengetallen

-  Beleid en procedures
-  Bedrijfsprocessen
-  Huisstijl
-  Begroten
-  Kengetallen en benchmarking
-  Jaarverslag

Personeels- en salarisadministratie

-  Persoonsregistratie
-  Personeelsinformatiesysteem
-  Buitenlandse werknemers
-  Salarisadministratie
-  Relevante gesprekstechnieken

VOOROPLEIDING

HAVO werk- en denkniveau

STUDIEDUUR EN LESGELD

12 maanden (34 sessies van 2 uren)

EXAMEN

Het examen wordt afgenomen door het LSSO Examenbureau. Deze module wordt afgesloten met een LSSO examen.

Elke module wordt afgesloten met een praktijkopdracht of een schriftelijk examen.

De praktijkopdracht dient u uit te voeren op uw werkvloer of een bedrijf waar u toegang heeft tot informatie.

DIPLOMA

Voor elk examen dat u haalt, ontvangt u een certificaat uit Nederland. De certificaten geven recht tot het einddiploma Human Resource Management op HBO niveau uit Nederland.

logo-lsso

 

EXTRA INFORMATIE

Een cursist die onverhoopt voor een examen niet zou slagen, wordt bij ABC GRATIS opnieuw opgeleid voor het volgende examen.

Onze Partners